Stand-alone gépjármű töltőoszlop

2020-1.1.1-KKV-START-2020-00071

támogatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alapból

A projekt keretében önálló egységként, teljes mértékben funkcionáló, ún. stand-alone elektromos autó töltőoszlop prototípusának kifejlesztése valósult meg. A projekt megvalósítására a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Hivatal 19,3 millió Ft-ot biztosított a KKV Start program keretében.

Célunk egy önálló egységként, teljes mértékben funkcionáló, ún. stand-alone elektromos autó töltőoszlop prototípusának kifejlesztése, majd sorozatgyártása volt.
Több éve gyártunk Phoenix Contact vezérlésen alapuló, Kiosk terminálhoz csatlakozó töltőoszlopokat, melyek önmagukban üzemképtelenek. Ezt fejlesztettük tovább oly módon, hogy az egység képes legyen önmagában is biztosítani minden funkciót, mely egy közterületen, intézmény parkolójában vagy otthoni környezetben, elektromos gépjármű töltésre alkalmassá tegye. Ilyen funkciók a fizetési lehetőség, a csatlakoztatott gépjármű biztosítása, távfelügyelet, felhasznált villamos energia mérése és regisztrálása, de a szolgáltatások száma tovább bővíthető.

Ilyen termék a hazai és régiós piacon nem található meg, de globálisan is limitáltan, így a projekt célja továbbá, hogy ezt a piaci rést kihasználja, s az ELCO-Power a régiós e-autó piac kiszolgáló infrastruturájának gyártó-kivitelezője legyen.

A projekt céljaként megfogalmazott végtermék gyártásához deszkamodell legyártása, s azt megelőző komoly mérnöki tervezői munka volt szükséges.